Woodcraft

Woodcraft - 12 lesních zákonů, převzaté od indiánské kultury, zpracované E. T. Setonem. Woodcraft byl převzat trampy jako systém a moudrost a ne jako náboženství, tedy víru ve Velkého Ducha. Tyto moudrosti nemusí znát trampové zpaměti, ale všichni je ctí a používají hlavně srdcem. Z ústředního ohně, který symbolizuje světlo, tělo a čistotu našeho vnitřku. Oheň uzavřen v kruhu symbolizuje věčnost, energii, vůli (dle indiánů Velkého Ducha) vychází čtyři světla procházející skrze ducha, tělo, mysl, službu. Z každého světla vychází tři paprsky, dělící se na 12 zákonů.

Tělo Mysl Služba Duch Popis